Løsning på periodisk ventilation i dit Thermex emfang

Hvis du oplever periodisk ventilation med dit Thermex emfang, så prøv følgende fremgangsmåde:

  • Aktiver ”start/stopknappen” 1 gang.  Der kommer en ”bib” lyd (af og til ingen lyd).  

  • Aktiver ”timerknap” og hold den inde i få sekunder. Herefter lyser dioden.

  • Aktiver ”hastighedsknappen”, hvor der vælges henholdsvis hastighed 1, 2, 3 eller ingen hastighed. Dette svarer til 5, 10, 15 minutters ventilation i timen, eller ingen ventilation (rumventilation frakoblet).

  • Bekræft dit valg ved tryk på ”start/stopknappen”.