Sådan vedligeholder du køleskabet...

  • Mindst en gang om året skal ribberne bag på køleskabet rengøres. Ribberne hjælper med nedkølingen af luften i køleskabet. Når ribberne er støvede, kommer kondensatoren på overarbejde og slides hurtigere.

  • Rummet eller hylden, hvorpå kondensatoren står, bør også tørres af. Brug eventuelt en støvsuger. Fri luft rundt om og over køleskabet er vigtigt. Sørg for mindst fem-seks centimeter fri luft; hermed kommer køleskabet nemmere af med varmen. Igen mindsker det slid på kondensatoren.

  • Listerne skal slutte tæt. Sæt en pengeseddel i klemme forskellige steder i køleskabsdøren. Kan du nemt trække den ud, så slutter listerne ikke tilstrækkeligt tæt. Køleskabet skal køle mere og det medfører unødigt slid.