En induktionskogeplade kan frembringe forskellige lyde, og lyden kan variere afhængig af kogegrejets kvalitet, konstruktion og materialevalg.

De hørte lyde er altså svingninger, der opstår i grydens bund, og kan variere.

Man kan hører forskelige lyde:

BRUMMENDE LYDE
- især ved høj effekt.

KNITRENDE/KLIKKENDE LYDE
- kan fremkomme, når bunden er sammensat af flere forskellige materialer, også kaldet en sandwichbund.

KLIK-LYD
- kan forekomme ved lav effekt.

HØJFREKVENTE LYDE
- kan opstå, når der er flere gryder i gang samtidig på høj effekt.

SUMMENDE/SUSENDE LYDE
- kan komme fra den køleblæser (ventilator), der sidder i alle kogeplader og som sikrer elektronikken mod overophedning. Ventilatoren starter og stopper efter behov, men kan også køre en rum tid efter kogepladen er slukket.

Bortset fra sidstnævnte, lyde fra ventilatoren, stammer de øvrige lyde fra kogegrejet.

Info generelt
Producenterne af kogegrejet arbejder med forskellige kvaliteter, der ikke nødvendigvis har noget med prisen at gøre. Det mest optimale er gryder med en massiv, tyk bund af magnetisk jern. Nogle producenter fremstiller ganske vist gryder med tyk bund, men materialet kan  sagtens kun delvist være af magnetisk jern. Andre igen fremstiller gryder med tynde bunde, som nødvendigvis kun indeholder en mindre mængde magnetisk jern.
Mest støjsvage gryder er fremstillet af støbejern, da de er100% magnetiske. Dermed er de svære at få sat i svingninger.

Konklusion
Lydniveauet opstår, og er afhængig, af producentens materialevalg og konstruktion.

Info om kogezonens effekt
Brug altid så store gryder som muligt. Sætter man en gryde på 20 cm på en 26 cm zone, reduceres effekten med 20-25% og dermed forlænges tilberedningstiden. Benyttes tilmed gryder med reduceret magnetisk jern, medfører det en yderligere forlængelse.