Skip to main content

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver rollefordelingen mellem dataansvarlig og databehandler, hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, videregivelse af personoplysninger, opbevaringen af personoplysninger, dine rettigheder som bruger og andre vigtige oplysninger, når du er kunde hos Køkken- og Hvidevarebrugsen St. Ajstrup.

 

1. DATAANSVARLIG

Virksomheden: St. Ajstrup, Brugsvej 7, 9240 Nibe.

Juridisk navn: St. Ajstrup Brugsforening, cvr. nr. 68820928.

Ansvarshavende: Direktør Claus Nielsen, claus@st-ajstrup.dk.


2. TYPER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi har opdelt personoplysningerne i tre kategorier: Generelle data, persondata og følsomme persondata.

Generelle data
Når du besøger vores website st-ajstrup.dk indsamler vi oplysninger om dig via cookies. Disse oplysninger omfatter den browser du anvender, dine anvendte søgeord i forhold til vores website, din IP-adresse og tekniske informationer om den enhed, som du har anvendt (computer, tablet eller smartphone).

Når du anvender vores website indsamler vi også oplysninger om dig via logging af din adfærd på websitet. Disse oplysninger omfatter blandt andet, hvad du har klikket på, hvor længe du har været på en given side m.v.

Fælles for de generelle data er, at de ikke direkte og isoleret set kan identificere dig som person. Formålet med at behandle de generelle data er at forbedre vores website og foretage målrettet markedsføring.

Persondata
Når du udfylder en formular på vores website, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller bliver kunde hos os, så indsamler vi persondata om dig for at kunne levere vores ydelser til dig. Disse oplysninger kan omfatte navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Følsomme persondata
Vi beder dig undlade at indtaste såkaldte følsomme persondata nogen steder på vores website, herunder i kommentarfelter, beskeder eller lignende felter, som er eller bliver tilgængelige for dig. Følsomme persondata omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt eller fagforeningstilhørsforhold.


3. FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vores indsamling og behandling af generelle data jf. ovenstående foretages af hensyn til vores legitime interesse i at forbedre oplevelsen for vores besøgende af at anvende vores website, afhjælpe fejlsøgning og tiltrække nye kunder.

Vores indsamling og behandling af persondata jf. ovenstående foretages for at kunne opfylde aftalen med vores kunder i forhold til tilbudsgivning, fakturering, indgåelse af aftaler, levering m.v.


4. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre, medmindre lovgivningen kræver det eller tillader det.

Vi anvender dog eksterne virksomheder som underleverandører for at kunne levere vores ydelser bedst muligt for vores kunder. Disse underleverandører kaldes underdatabehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os, men kun efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.


5. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGER
Vi sørger løbende for at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, som vi har indsamlet dem til.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du har et aktivt kundeforhold hos os og i en periode på 5 år efterfølgende i henhold til reglerne i Bogføringsloven.

I forhold til tilmelding til vores nyhedsbrev, så opbevarer vi dine personoplysninger så længe du er abonnent på nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet ved at følge en link nederst i hvert nyhedsbrev.

I forhold til vores kontaktformularer på websitet, så opbevarer vi dine personoplysninger i vores CRM system, så længe vi arbejder aktivt med dem. Vi gennemfører en årlig audit i forbindelse med vores regnskabsafslutning pr. 31. december, hvor vi sletter emner, som vi ikke længere arbejder aktivt med.


6. DINE RETTIGHEDER
Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at gøre brug af. Dine rettigheder omfatter:

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår nederst i denne privatlivspolitik. Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).


7. VIGTIGE OPLYSNINGER
Ændringer i privatlivspolitikken
Den hurtige udvikling på internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne privatlivspolitik. Ved rettelser ændrer vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Du bør gennemgå ændringerne omhyggeligt. For at acceptere ændringerne skal du blot fortsætte med at bruge vores website. Hvis du ikke kan eller vil acceptere ændringerne af vores vilkår, så skal du ikke anvende vores website.

Medmindre andet er angivet, gælder vores nuværende privatlivspolitik for alle de oplysninger, som vi har om dig. Hvis du bruger vores website efter der er sendt besked om ændringer til dig, eller disse er blevet offentliggjort på vores website, er det at sidestille som en accept af de nye vilkår eller procedurer.

Sikkerhed
Vi har implementeret forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med branchestandarderne. Adgangen til dine data er beskyttet med et login og kan kun tilgås af brugere hos os, der har individuelle og særskilte logins.

Da internettet ikke er et 100% sikkert miljø, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af de oplysninger, som du overfører til os. Der er ingen garanti for, at der ikke kan opnås adgang til oplysningerne, og at de ikke kan blive videregivet, ændret eller ødelagt ved et brud på vores fysiske, tekniske eller administrative sikkerhedsforanstaltninger.


8. KOMMUNIKATION
Ved indgåelse af et kundeforhold med os accepterer du at modtage kommunikation fra Køkken- og Hvidevarebrugsen St. Ajstrup i forhold til det konkrete produkt, som du har købt, generelle informationer fra Køkken- og Hvidevarebrugsen St. Ajstrup og specifikke informationer om de produkter, som Køkken- og Hvidevarebrugsen St. Ajstrup tilbyder.

Til det formål indsamler og behandler vi dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.


9. KONTAKT
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på claus@st-ajstrup.dk.


10. VERSION
Denne udgave af privatlivspolitikken er version 1.1.

 

Læs mere om vores cookiepolitik

 

Senest opdateret den 24. juni 2018.

Hør mere om mulighederne

Bliv kontaktet

Book møde