Reklamerne på TV viser, at når vi bruger et bestemt sæbemærke, bliver resultatet skindende rent. Men sådan er det ikke altid i virkeligheden. Forbrugerne tror så, at det må være maskinen, der er i stykker.

Reklamerne på TV viser, at når vi bruger et bestemt sæbemærke, bliver resultatet skindende rent. Men sådan er det ikke altid i virkeligheden. Forbrugerne tror så, at det må være maskinen, der er i stykker.

Der kan opstå forskellige ”fejl” i en opvaskemaskine, der dog altid skyldes forkert kemi.

Grå/hvid hinde på glas
Det er højst sandsynligt en kalk-belægning… der er opstået enten pga. forkert sæbedossering eller salt.

Forkert sæbedossering: Læs på emballagen, hvor meget sæbe der skal bruges. Hvis dosseringen er forkert, bliver det synligt på glassene. Udbedring: Fyld citronsyre i sæbebeholderen, og kør en opvask med glas og alt det andet service.

Salt. Opvaskemaskinen skal indstilles til vandets hårdhed. I Danmark har vi meget hårdt vand, og derfor skal saltindstillingen stå højere. Læs brugsanvisningen om, hvordan denne salthårdhed indstilles.

Det er ikke ligegyldigt, hvilken salttype, der benyttes. Groft filtersalt er det bedste, da det ikke klumper sammen.

Er sæbedosseringen rigtig, og der er salt i maskinen ( det grove ), og opvasken stadig ikke er pæn, skal låget til saltbeholderens låg tjekkes. Hvis låget er revnet, kommer der for meget salt ud på servicet  og disse ting vil smage af salt. Låget kan også være skruet forkert på, eller det vil kunne sidde nogle saltkorn ved gummipakningen.

Striber og pletter på al servicet
Maskinen skal have tilført afspændingsmiddel, eller maskinen er forkert indstillet. Afspændingsmidlet får vandet til at løbe af servicet, og når det løber for langsomt af – kommer der striber og pletter. Det er mest synligt på glassene.

Derfor: Sørg for rigtig dossering af afspændingsmidlet. Jo lavere PH værdi, jo højere skal indstillingen være.

Blå hinde på glassene opstår, når dosseringen er for høj. Denne blå belægning kan normalt fjernes med citronsyre/eddike – men den kan også ”brænde” sig fast. Fejlen kan også skyldes en defekt pakning ved beholderen til afspændingsmidlet.